Dražebníci odmítají nový dražební zákon schválený vládou ČR

Dne 21.12.2022 Vláda schválila 5 let starý návrh nového dražebního zákona. Komora dražebníků ČR (KD ČR) několikrát vyzvala Vládu i předkladatele ministra Ivana Bartoše, aby tento legislativní kostlivec byl znovu projednán s dražebníky a v meziresortním řízení. Vláda tak projevila v oblasti provádění dražeb a aukcí naprostou nekompetentnost i aroganci. Doplatí na to nejenom dlužníci při zpeněžování svých majetků, ale i státní rozpočet. Nový dražební zákon předpokládá vybudování a provozování nového informačního systému MMR v desítkách milionů Kč ročně a nárůst „dražebních“ úředníků.

Od roku 2000, kdy byl přijat platný dražební zákon, bylo provedeno k 31.12.2021 celkem 60 151 dražeb s objemem draženého majetku více než 184 miliard Kč. Bohužel postupně počet dražeb i draženého majetku klesá. Letošní dražební rok bude naprosto tristní. Počet dražeb i draženého majetku bude nejnižší od roku 2000. To vše se děje bez zájmu médií a veřejnosti. Mj. na TK po jednání Vlády dne 21.12.2022 nebyl zaznamenán jediný dotaz na schválený dražební zákon.

Místo toho, aby se zejména elektronické dražby staly povinným nástrojem zpeněžování majetku dlužníků, Vláda schválila legislativní paskvil, který mj. ztotožňuje dražby s aukcemi. Tím, že nově vymezuje veřejnou dražbu jako zvláštní způsob uzavření kupní smlouvy, velmi ztíží její využití v praxi. Navíc MMR při kontrole bude zmocněno pokutovat dražebníky miliónovými sankcemi (MMR předpokládá, že půjde o hlavní zdroj financování nového informačního systému). To spolu s nejistotou „platnosti“ dražby povede k využívání jiných forem zpeněžování mimo dražbu či aukce.

Již v této době zvažují někteří dražebníci i organizátoři aukcí ukončení svojí činnosti. Praxe nakonec najde jiné nástroje zpeněžování majetku dlužníků. Bude potom jenom na věřitelích, insolvenčních správcích, likvidátorech či soudních komisařích,  jak a s kým budou realizovat transparentní zpeněžování majetku dlužníků či zůstavitelů v desítkách miliard Kč ročně. Na MMR možná nějakou dobu přežijí “dražební” úředníci s nově vybudovaným informačním systémem – Centrální evidencí dražeb.

Jiří Bureš, předseda KDČR

PS Doporučuji se podívat na tiskovou zprávu na MMR k novému zákonu. Jako bývalý volič a podporovatel Pirátů jsem velmi zklamán. Za 23 let “koexistence” dražebníků s MMR jsem takovou mediální hloupost a aroganci nezažil (osobní šikanu i trestní oznámení).

Vánoční dárek dražebníkům?

Dne 27.11.2022 Komora dražebníků ČR (KD ČR) zaslala premiérovi Petru Fialovi stanovisko dražebníků k návrhu zákona o veřejných dražbách. Vláda ho měla projednat dne 30.11.2022. Dražebníci doporučili, aby tento návrh byl vrácen ministru MMR Ivanu Bartošovi. Tento bod programu Vlády byl vypuštěn. Ani v následujících dvou jednáních Vlády nebyl zařazen. Jako vánoční překvapení má být tuto středu dne 21.12.2022 Vládou projednán.  

KD ČR v zaslaném dopisu premiérovi Petru Fialovi doporučila vrátit ministru MMR Ivanu Bartošovi návrh zákona o veřejných dražbách, protože:

– vznikl již v roce 2017 bez širší diskuze s dražebníky, organizátory aukcí či aukčními síněmi ve zcela jiném sociálně právním prostředí;

– předpokládá zbytečné výdaje v desítkách milionů Kč na vybudování a provoz nového informačního systému státní správy, když obdobný systém provozuje 23 let Česká pošta;

– zpeněžování zejména majetku dlužníků (odhad cca 30 miliard Kč ročně) se dostane do šedé zóny výběrových řízení;

– je v rozporu s celou řadou právních norem;

– neřeší problém pletich a korupce.

KD ČR několik let nabízí paragrafované znění novely zákona o veřejných dražbách. Nezatěžovala by státní rozpočet, vedla by ke snížení počtu úředníků na MMR. Nedocházelo by k netransparentnímu zpeněžování majetku dlužníků. Výsledkem je, že na některé kritiky MMR zakleklo. Navrhlo jim odebrat dražební koncese i podalo trestní oznámení. Ani premiér Petr Fiala, ani ministr Ivan Bartoš na výzvy dražebníků nereagují. Třeba nakonec Ježíšek vánoční dárek dražebníkům nenadělí.

Jiří Bureš, předseda KDČR

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY akceptovala doporučení dražebníků odložit projednání návrhu nového zákona o veřejných dražbách?

Vláda měla na své schůzi dne 30.11.2022 jako první bod k projednání s rozpravou Návrh nového zákona o veřejných dražbách, který měl být předložen předsedou pirátů – ministrem Bartošem. V neděli dne 27.11.2022 zaslala Komora dražebníků všem nepirátským ministrům dopis s výzvou, aby bylo projednání tohoto návrhu dražebního zákona odloženo. Vláda skutečně tento návrh nového dražebního zákona neprojednala. Tento bod zcela zapadl i v tiskovce vlády. Ani na další schůzi vlády dne 07.12.2022 nebyl tento návrh zákona projednán. Není ani na programu Vlády dne 14.12.2022. Třeba zůstane u ledu, jak tomu bylo v minulé poslanecké sněmovně, kde tam byl téměř dva roky.

Text dopisu zaslaného premiérovi vlády