Ministryně MMR Klára Dostálová přivítala návrh KDČR na uspořádání semináře v PS k novému dražebnímu zákonu

V současné době MMR finišuje s návrhem nového zákona o veřejných dražbách. Mělo by jít o zcela zásadní průlom po dvacetiletém provádění veřejných dražeb dle zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách. Nový dražební zákon by měl zastavit krizi dražebního trhu, kde se koná stále menší a menší počet veřejných dražeb. Namísto transparentního zpeněžování majetku zejména dlužníků z insolvencí, jsou využívána zpeněžení mimo dražbu, což často poškozuje jak dlužníky, tak i věřitele.

Komora dražebníků navrhla MMR uspořádat dvě společné akce. Prvním je konference k 20. výročí provádění dražeb. Skutečně dne 01.10.2000 zahájila činnost úřední deska veřejných dražeb – Centrální adresa. Jejím provozovatele je již 20 let Česká pošta, s.p.  Protože v období „dvacátých oslav“ ještě nebude k dispozici finální návrh nového dražebního zákona, Komora dražebníků se zaměří na uspořádání druhé akce – společného semináře s MMR v Poslanecké sněmovně. Totiž právě poslanci a poté senátoři budou mít poslední slovo,  “jak se bude dražit“.

Dopis od ministryně Kláry Dostálové: Dopis_MMR_11-09-2019

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda KDČR