VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY akceptovala doporučení dražebníků odložit projednání návrhu nového zákona o veřejných dražbách?

Vláda měla na své schůzi dne 30.11.2022 jako první bod k projednání s rozpravou Návrh nového zákona o veřejných dražbách, který měl být předložen předsedou pirátů – ministrem Bartošem. V neděli dne 27.11.2022 zaslala Komora dražebníků všem nepirátským ministrům dopis s výzvou, aby bylo projednání tohoto návrhu dražebního zákona odloženo. Vláda skutečně tento návrh nového dražebního zákona neprojednala. Tento bod zcela zapadl i v tiskovce vlády. Ani na další schůzi vlády dne 07.12.2022 nebyl tento návrh zákona projednán. Není ani na programu Vlády dne 14.12.2022. Třeba zůstane u ledu, jak tomu bylo v minulé poslanecké sněmovně, kde tam byl téměř dva roky.

Text dopisu zaslaného premiérovi vlády

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *