Seminář k novému dražebnímu zákonu

Dne 15.03.2023 Oddělení veřejných dražeb MMR uspořádalo seminář k novému dražebnímu zákonu (NZVD). Bylo to již po prvním čtení v Poslanecké sněmovně (PS) dne 21.02.2023. Text zákona byl jednohlasně napříč politickým spektrem PS  doporučen do druhého čtení. Nebylo tedy pochyb, že seminář již nemůže nic změnit.

Nebudu se nijak podrobně rozepisovat o průběhu a výstupech tohoto semináře. Ani o vadách v NZVD – to jsem již opakovaně učinil. Opakování opakovaného, když posluchač je hluchý a čtenář slepý, je pro mne již jen ztrátou času. Nicméně tato douška je jakousi preambulí mých dojmů a překvapení.

Prvním překvapením bylo, že dražebníci (tedy ti co zbyli a draží) se vůbec semináře zúčastnili v počtu cca 30 osob. Nenechali na dražebních úřednicích MMR nit suchou (!!).  Obvyklí dražební kverulanti  (Radim Hasman a já) nezůstali v nápadech osamoceni.

Mgr. Ing. Hana Cucuová, hlavní expertka dražebních úředníků a údajně autorka NZVD, si postěžovala, že takovou atmosféru na semináři nečekala.  Ke cti dražebních úředníků MMR, v čele s dlouholetou vedoucí oddělení Ing. Zdeňkou Niklasovou, slouží a s povděkem jsem kvitoval, že dotazy (řekněme) technického charakteru byli schopni řádně zodpovědět.

Dokonce i mě vyvedli z několika mých (mylných?)  tvrzení o smysluplnosti evidenčního portálu pod správou MMR.  Pokud opravdu bude tato Centrální evidence dražeb zprovozněna včas a s pořizovacími náklady do 6 mil. Kč, potom již ani nepípnu.

Překvapila mě i Ing. Zdeňka Niklasová, s jakým otevřeným despektem nahlíží nejenom na dražebníky, ale i na dražební proces. Na to, že je od roku 2007 vedoucí oddělení veřejných dražeb ….. . No páni … (pokud by se Ing. Zdeňka Niklasová chtěla ohradit proti tomuto mému názoru, rád ji přehraju ze záznamu její výstupy).

Překvapilo mě, že se dražební úředníci MMR nevykrucovali ani při značně ostrých (čti konkrétních) dotazech na ty nejšílenější nesmysly, které NZVD obsahuje. Prostě prohlásili, že nevědí, i když …, občas se přeci jen kroutili. Např. na dotaz, proč nebyla oslovena v rámci příprav NZVD i Bankovní asociace, jsme se dozvěděli, že byla oslovena ČNB (!).

Překvapila mě i otevřenost a odvaha dražebních úředníků MMR. Nejstrašlivější zvěrstva v NZVD nechtěli nechat na sobě. Naprášili jiná ministerstva a Legislativní radu vlády.

Prima, tak to už víme, ale co s tím? Už asi NIC. Z platného dražebního zákona (zák. č. 26/2000 Sb.), tedy zákona, který vznikl především jako nástroj pro efektivní, korektní a transparentní zpeněžení zajištěného, nebo spravovaného majetku, nezůstane NIC.

Dražební NIC se sice bude na papíře tvářit, jako že je, ale ono nebude. Bude přijat nesmysl. Ale vadí to ještě někomu mimo té hrstce dražebníků (a to ještě ne všem), které jsem na semináři potkal? Asi ne. Což už ale vlastně zas až takové překvapení není.

Kamil Stupka, jednatel společnosti Dražbyprost. s.r.o.

PS  Z účasti se omluvil Jiří Bureš, předseda Komory dražebníků ČR, dlouholetí velký kritik Oddělení veřejných dražeb MMR a její vedoucí Ing. Zdeňky Niklasové. Neoficiálně se totiž dozvěděl, že mu byl udělen šestiměsíční „dražební distanc“. Připravuje se svým advokátem správní žalobu.  

Předseda Komory dražebníků dostal od MMR půlroční “dražební distanc”

Podobně jako je tomu ve fotbalu či jiném sportu, hráč za hrubé fauly inkasuje distanc. Jeho délka je odvislá od míry provinění. MMR udělilo společnosti BFT Management, a.s. šestiměsíční odnětí dražebních koncesí. On ten Jiří Bureš si to už zasluhoval. Od roku 2007, kdy začal kritizovat Oddělení veřejných dražeb MMR, v čele s jeho vedoucí Ing. Zdeňkou Niklasovou, “šel tomu napřed”. MMR nedovolí nikomu rozvracet veřejné dražby. Je možnost se obrátit na správní soud. Distanc uplyne až po jeho rozhodnutí. Nebude tedy lepší organizovat aukce a přejmenovat KD ČR na Komoru organizátorů aukcí ČR (KOA ČR)? Oddělení veřejných dražeb nebude mít koho kontrolovat a bude zrušeno. Uspoří se ročně mnoho desítek mil. Kč.

Komora dražebníků ponechá nový dražební zákon jeho osudu

Minulý týden byl ve znamení velkého boje v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za přijetí snížení valorizace penzí. Tuto bitvu (zatím) vyhrála Pětikoalice. Opozice mohutně bojovala. Tato poslanecká bitva prokázala jediné. Pětikoalice si nakonec prosadí své. Lze předpokládat, že pouze dočasně a za cenu obrovských politických ztrát.

V případě nového dražebního zákona je situace daleko jednodušší. Panuje zde vzácná shoda Pětikoalice s opozicí. I kdyby se našel nějaký poslanec, který by předložil pozměňovací návrh, stejně by ho poslanecký „hlasostroj“ zamítl. Budeme se asi muset smířit, že jedinými dražebníky budou soudní exekutoři. To je i důvodem, že se Komora dražebníků nezúčastní Semináře MMR. Jistě není náhodou, že nabídka poslancům uspořádat seminář k dražbám v Poslanecké sněmovně nebyla vyslyšena. Vedla pouze k vyhlášení Semináře MMR. Zde již budou pracovníci Oddělení veřejných dražeb MMR školit dražebníky dle nového dražebního zákona. Nakonec to možná přispěje k tak nutným škrtům ve státním rozpočtu. Oddělení veřejných dražeb MMR bude zrušeno a Centrální evidence dražeb nikdy nevznikne. Ušetří se tak v roce 2024 odhadem cca 30 mil. Kč. Vždyť již od roku 2001 provozují exekutoři svoji činnost bez čerpání státních výdajů. Mnoho let provozují (bezplatně) i svůj Portál dražeb.

Jiří Bureš, předseda KDČR

MMR neumožní na svém semináři formulovat stanovisko dražebníků k návrhu nového dražebního zákona

Dne 15.03.2023 MMR uspořádá seminář k návrhu nového zákona o veřejných dražbách. Na základě dotazu KDČR MMR mj. sdělila, že neumožní, aby účastníci semináře zformulovali stanovisko k tomuto návrhu zákona. Namísto toho, aby MMR vyšlo z diskuze s dražebníky při návrhu nového dražebního zákona, MMR předkládá tento legislativní paskvil jako svoji definitivní verzi. Někoho by mohla napadnou i paralela s datem 15.03.1939. Dopis MMR je k dispozici ZDE.

Jiří Bureš, předseda KDČR

Nová Národní fronta (?), aneb v jednom šiku ……

Opět naprosto mimo zájem médií  hladce prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně , dle mého názoru, nejotřesnější návrh zákona ( tedy pokud nepočítám zákon o realitním zprostředkování, nebo různé hrůzné přílepky do exekučního řádu, insolvenčního zákona, nebo některá ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, či katastrálního zákona) , který má co dočinění s občanským právem.

Nemá smysl vracet se k neochotě MMR a nyní i poslanců věnovat se a věcně reagovat na nápady, kterých se (nejen) ode mne této nové normě dostalo. S ohledem na úspěšnou strategii MMR , nesmysly jimi předložené prostě, vysedět´, jsem se již smířil s tím, že se veřejnosti dostane (opět) normy, která evidentně nevznikla ku prospěchu společnosti, ale jako platforma pro legalizaci pletich (čti okrádání věřitelů a dlužníků). Osobně je mi vlastně jedno, zda za tím stojí nekalé úmysly, nebo je to jen další děsivý důkaz neschopnost předkladatele orientovat se v této problematice. Výsledek je stejný. Zrůdný.

Co mne (pokolikáté již ?) dostalo do kolen, byla uhlazená shoda napříč ,,politickým“ spektrem. Nějaký kritický náhled opozice? Nic. – Nějaká reakce kohokoli na floskule (tedy květnaté fráze, naučené věty, bezobsažná sdělení) našich zákonodárců? Nic. – Alespoň nějaký náznak kritického myšlení? No tak to už vůbec Nic. – Nicméně, i to lze pochopit s ohledem na to, jakého prostoru se  zdůvodnění podstaty NZVD dostalo. Co je ovšem opravdu děsivé, je až poněkud nehezky zavánějící shoda navrhovatele a opozice. Je to jasné – jedná se o tak ,,dokonalou“ předlohu, o které není absolutně žádný důvod jakkoli polemizovat. No a pak už jen proběhla kratičká fraška, která se udála zřejmě jen proto, že to jednací řád PSP vyžaduje. Řečníci opakovaně opakovali teze MMR, aniž by zmínili jedinou (!!) výtku, která by směřovala byť k jedinému ustanovení NZVD. Ale třeba to celé bylo geniálním zastíracím manévrem opozice, jak co nejrychleji takhle špatný návrh zákona dostat do Ústavně právního výboru PS, kde to projde tak očistnou kúrou, že se až budeme divit …. . Nebo ne …. .

A na závěr dva opravdu trpké,,bonbónky“ za všechny: ,,Částečná liberalizace pravidel pro vlastnické, tedy dobrovolné dražby a nové způsoby možné licitace přispějí i k vyššímu zájmu o dražby“ – autorem tohoto žblebtu je poslankyně MUDr. Iveta Štefanová (SPD) – naprosto dokonalý příklad neznalosti problematiky veřejných dražeb! Neznalého čtenáře si dovolím poučit: v pojetí MMR jsou dobrovolné dražby i ty, které jsou iniciovány i mimo vůli vlastníka!! Tedy dražby iniciované insolvenčními správci , soudními komisaři, z podnětů soudů, zajištěných věřitelů podávajících návrh na dražbu v souladu s § 1359 OZ, likvidačními správci, apod.! Aneb dokonalý protimluv argumentace MMR (liberalizace pravidel), jakým zdůvodnila vznik jiného legislativního paskvilu-zákona o realitním zprostředkování.

Potom se pan ministr Ivan Bartoš nezapomněl zmínit, že měl možnost se bavit i s odbornou komunitou, která se pohybuje v té oblasti různých elektronických dražeb a eBayů – ano! Konečně identifikovatelní odborníci, kteří mu zcela určitě pomohli vysvětlit naléhavost předkládaného zákona, kterým se bude v oblasti dražeb vstupovat do dalšího tisíciletí.

Já už ani vlastně nepočítám s nějakou iniciativní (sebe)reflexí zákonodárců na vady NZVD. Ale moc prosím, mohl by už někdo věcně reagovat na mé nápady??? (jako věcnou reakci nepočítám případnou další kontrolu nějaké mé dražby…., anebo že je vše v pořádku, protože to MMR říká ….).

Kamil Stupka

Jednatel Dražbyprost s.r.o.