Mlha kolem Oktagonu se brzo rozplyne

Překvapil mě zájem o dražbu ochranných známek bojových sportů v médiích. Je dobře, že tato elektronická dražba mohla prokázat, že klání může být férové i v “dražebním oktagonu”. 

Dne 12.11.2020 po dvouhodinové dražební bitvě byly vydraženy za 350 000 Kč ochranné známky MMA “Oktagon”, “FIGHT NIGHTS GLOBAL” a  “ACB ABSOLUTE CHAMPIONSHIP BERKUT”. Osobně se domnívám, že pro vydražitele jde o výbornou investici. Zatím totiž jen málokdo umí ohodnotit cenu ochranné známky.

Běžně se oceňují ochranné známky na základě podílu z čistého obratu ve výši 1 až 3% ročního poplatku. Např. při 100 mil. Kč obratu by mohl majitel ochranné známky od uživatele požadovat roční poplatek 1 až 3 mil. Kč.

Jako velmi zdařilo informaci o této dražbě spolu i s reakcí vlastníků organizace Oktagon MMA lze doporučit článek ze serveru nastartu.cz.

Vydražitel má lhůtu pro zaplacení dražební ceny do 23.11.2020. Potom by již měl být znám nový vlastník z veřejné databáze ochranných známek vedených Úřadem průmyslového vlastnictví.

(JB)

Přeje doba covidová dražebníkům?

Žijeme ve zvláštní době. Všechno je jiné. Bude doba předcovidová a pocovidová. Trochu mně to připomíná období před rokem 2013. Do té doby totiž nebylo možné konat dražby elektronicky na Internetu. Dražba musela být „poctivě“ kamenná se vším, co k tomu patří, včetně pletichářů… Zatímco v roce 2019 se uskutečnila pouze cca ½ dražeb jako elektronické, letos jsem předpokládal, že z důvodu covidu bude vše jinak. Ano je tomu tak. Avšak zase jinak.

K 15.11.2020 se uskutečnilo za rok 2020 celkem 1 511 dražeb, z toho bylo 781 dražeb elektronických. Ke stejnému datu roku 2019 se uskutečnilo 1 365 dražeb, z toho 737 elektronických. Tedy covid nic nezměnil. Asi jsme pletichářským virem dostatečně promořeni a není už tak nebezpečný. To i předpokládá nový zákon o veřejných dražbách, vytvořený dražebními úředníky z MMR. Odmítli návrh, aby všechny dražby vyjma vlastnických se konaly elektronicky a zavedl se předražek.

Vládní návrh nového dražebního zákona byl předložen Poslanecké sněmovně ČR v červnu 2020. Komora dražebníků ČR kontaktovala všechny poslance, aby tento zcela špatný zákon byl odmítnut. Z důvodu covidu tento návrh neprojednal ani Legislativně právní výbor Poslanecké sněmovny a ani se nedostal do prvního čtení na 62. schůzi Poslanecké sněmovny konané 10. – 13.11.2020.

Osobně mě potěšilo, že nakonec bod 100. této schůze – prvé čtení zákona o veřejných dražbách byl vyškrtnut. Předpokládám, že ani nebylo možné tento návrh projednat bez stanoviska Ústavně právního výboru, jejímž členům KD ČR zaslala zcela zásadní připomínky k tomuto návrhu.

Doba covidová může mít i své výhody. Předpokládám, že Poslanecká sněmovna se k projednání tohoto návrhu letos již nedostane. Příští rok se již třeba začne očkovat proti covidu a zákonodárci budou rezistentní vůči návrhům zákonů, které jsou zcela odtržené od praxe, jako je tomu v případě návrhu zákona o veřejných dražbách.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva KDČR