Anketa Konkursních novin: Jaký byl dražební rok 2019?

V prvním lednovém čísle Konkursních novin vyšla každoroční anketa k hodnocení minulého dražebního roku. Nevím které všechny subjekty redakce oslovila. Nakonec v anketě bylo  pouhé “dražební trio” doplněné tiskovým mluvčím MMR.

Předseda představenstva dražebníka Prokonzulty, a.s., ing. Jaromír Hradil byl s výsledkem dražeb i aukcí pořádaných touto společností v roce 2019 spokojen. Prokonzulta, a.s. jako největší dražebník v ČR s podílem  cca 1/3  na celkovém vydraženém majetku v roce 2019, nehodnotí loňský rok pesimisticky, ale naopak. Vidí perspektivu v dalších formách zpeněžení, jako jsou aukce či výběrová řízení.

JUDr. Miloslav Oliva za Českou asociaci dražebníků a RNDr. Jiří Bureš za Komoru dražebníků České republiky shodně interpretovali dražební statistiky za loňský rok a shodli se i na příčinách a na tom, že loňský rok byl dražební katastrofou.  Praxe si našla jiné cesty zpeněžování majetku dlužníků, a to mimo dražbu. Paradoxem je, že se zvyšuje objem prodejů licitací – v tom se všichni shodli i se zástupcem z MMR, ing. Vilémem Frčkem, DiS., tiskovým mluvčím.

Vzniká potom otázka, na co je Oddělení veřejných dražeb MMR, když perspektivou jsou prodeje licitací, tj. zpeněžení majetku aukcemi. Nakonec výhoda prodeje aukcí je, že aukce prakticky není legislativně upravena (až na spec. případy) a je možné tak tento nástroj využít i s menšími náklady oproti dražbě a vymanit se tak i z kontrol prováděných MMR v oblasti veřejných dražeb.

Stačí i uspořádat dražbu dle občanského zákoníku a tento “dražebník”  je také nepostižitelný ministerskou kontrolou. MMR zaspalo i v zákonu o realitním zprostředkování, kde vůbec není definován žádný prodej licitací – aukcí, včetně vymezení organizátora provozování aukcí atd. Před pár týdny mně jedna pracovnice MMR tvrdila, že přece dražba a aukce je totéž. Argumentovala, že v angličtině je dražba nazývána auction, tedy aukcí. Nevěděla, že aukce je v angličtině tender ….

Plné znění ankety Konkursních novin je k dispozici: KN_1-2020

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva KDČR