O nás

Komora dražebníků České republiky, z. s.  (KDČR)

je spolek dle § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vedený společným zájmem členů – dražebníků:

– prosazovat institut veřejné dražby jako transparentního způsobu zpeněžování majetku, maximálního uspokojení věřitele a oddlužení dlužníka;

– využívat elektronické dražby a rozvíjet elektronické dražební systémy;

– spolupodílet se na tvorbě právních norem s cílem sjednotit režimy provádění veřejných dražeb v ČR;

– poskytovat konzultace dražebníkům, navrhovatelům dražeb i dlužníkům;

– pořádat semináře a školení v oblasti provádění veřejných dražeb a elektronických dražebních systémů;

– zastupovat a hájit zájmy svých členů;

– provádět certifikace dražebníků, jako potvrzení jejich odbornosti a profesionální úrovně;

– usilovat o vytvoření stavovské organizace profesní samosprávy sdružující dražebníky.

RNDr. Jiri Bureš, Ph.D.

Předsedou KDČR se stal RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., který byl dlouholetým předsedou České asociace dražebníků.  Prvním důvodem vzniku KDČR bylo, že dražební praxe již překonala cíle této asociace, starý pohled na výkon dražební činnosti, jako živnostenského podnikání. Stále více se ukazuje, že je třeba oddělit výkon tzv. vlastnických dražeb, od dražeb ostatních, konaných na návrh subjektů, které mají dle zvláštního právního předpisu právo zcizit předmět dražby (insol. správci, notáři, věřitelé aj.).

Dalším důvodem vzniku KDČR byl důraz kladený na potírání pletich na dražbách pomocí elektronických dražeb, které jako jediné jsou účinným opatřením, proti těmto dlouholetým nešvarům na dražbách. I cíle KDČR a ČAD se liší v tom, že zatímco KDČR sdružuje dražebníky, kteří mají koncesi  pro provádění nedobrovolných dražeb a kteří usilují o vytvoření skutečné profesionální komory (viz např. Exekuční komora, Česká advokátní komora, Komora daňových poradců), ČAD se zaměřovala na dražebníky, kteří  většinou nemají koncesi na provádění nedobrovolných dražeb a naopak usiluje, aby padly jakékoliv zábrany v provádění této dražební živnosti.

Stanovy KDČR

 

Seznam členů KDČR

Název subjektu Ulice Město PSČ
 AMEX Brno,s.r.o. 47910925 Hlavní 290/74 Brno – Komín 624 00
BONA ELECTA s.r.o. 27792609 Poštovní 1794/17 Ostrava 702 00
BFT Management, a.s. 25619055 V Olšinách 16/82 Praha 10 100 00
Česká dražební a realitní společnost s.r.o. 26068001 Žižkova 175/5 České Budějovice 370 01
devsoft s.r.o. 29263611 V Olšinách 16/82 Praha 10 100 00
DRAŽBY ČR a.s. 28145151 Riegrovo náměstí 182/20 Kroměříž 767 01
Dražbyprost s.r.o. 28741552 Mírové náměstí 2/5 Ústí nad Labem 400 01
eBusiness Association, o.s. 68406185 V Olšinách 16/82 Praha 10 100 00
EKONOMIE CZ, a.s. 25408208 Havířská 346/100 Ústí nad Labem 400 10
EKO-UNIBAU a.s. Praha 63483866 Ječná 25 Praha 2 120 00
FORTIS spol. s r.o. 18198414 Husova 1653/46 Jihlava 586 01
Global Reality Hradec Králové, s.r.o. 25920341 Havlíčkova 401 Hradec Králové 500 02
GRATO spol. s r.o. 41033281 Palackého 796/57a Mariánské Lázně 353 01
GS Management, a.s. 25704010 V Olšinách 16/82 Praha 10 100 00
Ing. Jan Krouza 45820791 Školní 384 Jesenice 270 33
Královská dražební a.s. 24811505 Kateřinská 482 Praha 2 128 00
Mgr. Olga Oprchalová 73268917 Záhumení 538 Nový Jičín 742 85
REALITAS, s.r.o. 25500953 Mokropeská 2026 Černošice 252 28
SEV Computing, s.r.o. 64940063 V Olšinách 16/82 Praha 10 100 00
VICTORIA CORPORATION realitní kancelář s.r.o. 25816993 U Mostu 1160/3 Ostrava 700 30