Dražební doba koronavirová

Pandemie koronaviru dopadla na všechny, i na dražebníky. Komora dražebníků ČR (KDČR) připravovala konferenci k 20. výročí zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb., nabyl účinnosti 01.05.2000). Na ní měla proběhnout i diskuse k návrhu nového zákona o dražbách. Od kamenných dražeb muselo být upuštěno. Elektronické dražby však většinou dopadly skvěle. Např. v dražbách konaných v době vrcholící pandemie na prodej-drazbou.cz byly dosaženy dvoj i trojnásobky odhadů cen. KDČR v Poslanecké sněmovně prohrála boj o elektronický podpis.

Počet konaných dražeb v letošním roce k 07.05. je 543, dle údajů z Centrální adresy (www.centralniadresa.cz), s objemem draženého majetku 1,162 miliard Kč. Byl vydražen majetek ve výši 474 mil. Kč. V loňskem roce 2019 je za stejné období k 07.05.2019 prakticky stejná úroveň, a to 511 dražeb, s objemem draženého majetku 1,191 miliard Kč. Objem vydraženého majetku byl však loni cca 713 mil. Kč, tj. téměř dvojnásobný. Domnívám se, že je to důsledkem současné pandemie, protože muselo být od kamenných dražeb (tvoří necelou polovinu všech dražeb) upuštěno. Inu krize dostihla i pleticháře, kterým kamenná podoba dražeb vyhovuje.

Pandemie s utlumením naší ekonomiky, home office a další „překážky v práci“ umožnily více sledovat inzerci na realitních serverech a účastnit se elektronických dražeb, z poklidu domova dražitelů. Domnívám se, že pandemie tak podpořila nejenom e-shopy, ale i elektronické dražby, které velmi eliminují pletichy. Mimochodem KDČR navrhuje, aby v novém zákonu o dražbách byla povinnost provádět nucené dražby (navrhovatel není vlastníkem) výlučně elektronicky.

KDČR několik let bojuje, aby dražebníci opět mohli podepisovat své dokument kvalifikovaným elektronickým podpisem, namísto úředně ověřeného podpisu. Bohužel v této oblasti Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR – vykonává státní dozor v oblasti provádění veřejných dražeb) dlouhodobě nic nekoná. Argumentuje, že problematika elektronického podpisu je v kompetenci Ministerstva vnitra.

Doufám, že pandemie výrazně neovlivní práce na novém dražebním zákonu, který Legislativní rada vlády vrátila v prosinci loňského roku MMR k dopracování. Letos v září by měl být tento návrh zákona předložen poslancům.

Osobně jsem si ověřil, když jsem stál v předepsané „distanční“ frontě před pobočkou České pošty, s.p. (ČP) a následně ověřoval 26 podpisů na dražebních dokumentech, že to v současné koronavirové krizi je náročné. Některé pobočky ČP jsou uzavřené, ty zbylé mají zkrácené úřední hodiny. Když jsem se dostal k přepážce Czech point na ČP a frontu „zašpuntoval“, hrozil „lynč lidu“. Porušil jsem i vládní nařízení, protože jsem si musel sundat roušku na pokyn pracovnice, aby ověřila moji totožnost.

KDČR dne 02.04.2020 oslovila premiéra Andreje Babiše, na základě doporučení předsedy Senátu RNDr. Miloše Vystrčila, aby Vláda ČR projednala návrh KDČR, který by umožnil elektronicky podepisovat dokumenty i v případě, že platná legislativa požaduje úředně ověřený podpis. Ve stejné věci KDČR oslovila i ministryni MMR Kláru Dostálovou, ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a další poslance. Bohužel odpovědi byly formální. Oslovení si to přehazovali jako horký brambor.

Jediným poslancem, který si „osvojil“ meritum návrhu KDČR, byl místopředseda Ústavněprávního výboru PS ČR, poslanec Jakub Michálek viz Návrh.

Dne 09.04.2020 Poslanecká sněmovna v rámci projednávání Koronavirového zákona hlasovala i o pozměňovacím návrhu poslance Jakuba Michálka. Stanovisko ministryně spravedlnosti Marie Benešové bylo nesouhlasné. V hlasování č. 214 z 95 přítomných poslanců bylo pro 41 poslanců, proti 21. Návrh nebyl přijat. Bohužel chybělo 7 hlasů přítomných poslanců.

Zajímavé je, jak hlasovali zástupci jednotlivých parlamentních stran. Poslanci za ANO tento návrh vůbec nepodpořili. Z 12 přítomných poslanců ODS jich 10 návrh podpořilo. Piráti, SPD, KDU-ČSL a STAN podpořili návrh všemi svými přítomnými poslanci. Nakonec rozhodla „mlčící většina“, když se k poslancům ANO, kteří se zdrželi hlasování, přidali i poslanci ČSSD a KSČM.

Domnívám se, že pozměňovací návrh nebyl přijat, protože ho předložil zástupce opozice, Jakub Michálek, poslanec za stranu Piráti.

Je škoda, že v době, kdy se omezuje fyzický kontakt lidí, všude je masivní elektronizace, nepoužila většina poslanců „selský rozum“. Využívání elektronického podpisu by velmi zjednodušilo nejenom zprocesování provádění dražeb, ale pomohlo by to i insolvenčním správcům, realitním makléřům a dalším, kteří by nemuseli ověřovat podpisy na mnoha dokumentech, zjednodušila by se i komunikace s katastrálními úřady apod.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva KDČR