KDČR oslovila premiéra Andreje Babiše

Na základě doporučení předsedy Senátu RNDr. Miloše Vystrčila, aby Vláda ČR projednala návrh novely, která by umožnila elektronicky podepisovat dokumenty i v případě, že platná legislativa požaduje úředně ověřený podpis, KDČR zaslala premiéru Andreji Babišovi dopis.

 

 

 

 

KDČR zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu návrh elektronického ekvivalentu úředně ověřenému podpisu

Za možnost elektronicky podepisovat dokumenty místo úředně ověřeného podpisu bojuje KDČR několik let. Bohužel stále bezvýsledně. K problematice užívání e-podpisů se dne 12.10.2018 vyjádřilo i MMR, viz Existence alternativ úředně ověřeného podpisu v elektronické podobě. Bohužel se stále nic v této oblasti neděje. I v době “coronavirové” musí dražebníci, insolvenční správci i další si osobně nechat úředně ověřit dokumenty na České poště, obecním či městskému úřadu či u notáře.

Včera jsem ve frontě na ověření strávil skoro hodinu. Když jsem se dostal na řadu a požadoval ověření mého podpisu na 26 dokumentech, zaskočil jsem příslušnou pracovnici. Obával jsem se, že budu dalšími lidmi ve frontě lynčován. Při ověřování totožnosti jsem si musel na pokyn úřednice sundat roušku. Trochu jsem váhal. Mám porušit vládní nařízení?  Avšak bez toho bych razítka na dokumenty nezískal.

Uvědomil jsem si, že je třeba znovu apelovat zejména na poslance a senátory, když příslušná ministerstva nekonají. Uznal jsem i názory některých dražebníků, že dopisy zaslané ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové a mistryni MMR Ing. Kláře Dostálové nebudou mít žádný efekt. Proto KDČR dnes zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny  Mgr. Radku Ondráčkovi a předsedovi Senátu RNDr. Miloši Vystrčilovi a dalším poslancům návrh jednoduché novely zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (zák. č. 297/2016), jak následuje – viz poslední věta vyznačena tučně:

_________________________________________________________________

§ 7

K podepisovaní elektronickým podpisem lze použít zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, případně jiný typ elektronického podpisu, podepisuje-li se elektronicky dokument, kterým se právně jedná jiným způsobem než způsobem uvedeným v § 5 nebo § 6 odst. 1. V případě, že je požadován na dokumentu úředně ověřený podpis, potom ho lze nahradit tím, že dokument je opatřen zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým razítkem.

_________________________________________________________________

Pomoc podnikatelům nespočívá jenom ve “finančních odpustcích”. Je třeba jim i umožnit, aby mohli efektivně pracovat on line, včetně eliminace časově náročného ověřování listinných dokumentů.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva KDČR