Návrh vyhlášky o centrální evidenci veřejných dražeb

Dne 28.06.2024 MMR rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh výše uvedené vyhlášky. Vítáme všechny připomínky, doplnění aj. k tomuto návrhu s termínem doručení do 20.07.2024 na email: info@komora-drazebniku.eu.

VYHLÁŠKA

ze dne …….. 2024

o centrální evidenci veřejných dražeb

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 3 odst. 6 zákona č. 250/2023 Sb., o veřejných dražbách:

§ 1

Přihlašování uživatelů do centrální evidence v roli dražebníka a správce systému probíhá prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci nebo prostřednictvím informačního systému sloužícího k autentizaci fyzických osob, které jsou nositeli rolí, jde-li o orgán veřejné moci podle zákona o základních registrech.

§ 2

(1) Údaje předávané do centrální evidence musejí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.

(2) Dražebník předá údaje do centrální evidence prostřednictvím

a) přímého elektronického zadání, nebo

b) aplikačního programového vybavení.

§ 3

Shoda údajů o osobách, adresách a nemovitých věcech předaných dražebníkem do centrální evidence s údaji vedenými v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, v základním registru obyvatel, v informačním systému cizinců, v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a ve veřejné části živnostenského rejstříku je ověřována centrální evidencí automaticky prostřednictvím informačního systému sdílené služby a informačního systému základních registrů.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Ministr pro místní rozvoj:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *