Pozvánka na seminář Kontrola dražebníka

KOMORA DRAŽEBNÍKŮ ČR VE SPOLUPRÁCI S PRÁVNICKOU FIRMOU RÖDL & PARTNER POŘÁDAJÍ SEMINÁŘ

Kontrola dražebníka

Cílem semináře je podrobný výklad tzv. Kontrolního řádu (zák. č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a navazující legislativy (zejména Správního řádu – zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), na základě kterých probíhá kontrola koncesovaného dražebníka dle § 7 zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výklad bude zaměřen jak na práva i povinnosti kontrolujících – zaměstnanců Odboru veřejných dražeb a realitní činnosti (OVDRČ) MMR, tak i na povinnosti a práva kontrolované osoby – dražebníka. Dále budou prezentovány praktické zkušenosti z prováděných kontrol a doporučení dražebníkovi – kontrolované osobě. Zvláštní pozornost bude věnována kontrole elektronického dražebního systému (EDS) dle Vyhlášky č. 18/2014 Sb.

Datum a místo konání : v úterý dne 17. 3. 2015, 9:00 až 12:00 hod., Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2, salonek č. 10, výstup z Metra A – stanice Náměstí míru.

Lektoři : JUDr. Pavel Koukal, associate partner, advokát

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda KDČR

Program :

8:30 – 9:00 Prezence účastníků

I. Kontrolní řád a související legislativa

 • Působnost zákona a kontrola
 • Průběh kontroly
 • Práva a povinnosti kontrolujícího – pracovníků OVDRČ
 • Práva a povinnosti kontrolovaného – dražebníka
 • Protokol o kontrole
 • Námitky a jejich vyřizování
 • Další možný postup kontrolního orgánu a „obrana“ dražebníka
 • Dotazy, diskuze

Coffee break

 II. Praktické zkušenosti s prováděním kontroly dražebníků

 • Požadované dokumenty předkládané dražebníkem při kontrole
 • Časté nedostatky v „dražební dokumentaci“
 • Pochybení dražebníka v „kamenné dražbě“
 • Kontrola EDS
 • Dotazy, diskuze

12:00 Závěr semináře

Je třeba se předem na seminář registrovat emailem na seminare@komoradrazebniku.eu.

Po potvrzené registraci emailem je třeba uhradit vložné na seminář ve výši 1.100 Kč za jednoho účastníka (KDČR není plátcem DPH), číslo účtu KDČR: 107-6649790227/0100, var. symbol: 91732015. V případě neúčasti se vložné nevrací. Daňový doklad – faktura bude předán účastníkovi na semináři.

Členové KDČR mají slevu na vložném 300 Kč.

Pozvánka na seminář Pletichy na dražbách

KOMORA DRAŽEBNÍKŮ ČR VE SPOLUPRÁCI S PRÁVNICKOU FIRMOU RÖDL & PARTNER POŘÁDAJÍ SEMINÁŘ

Pletichy na dražbách

Cílem semináře je podat teoretický i praktický výklad jednoho z největších nešvarů, které doprovázejí provádění dražeb, a to pletich. Výklad bude zaměřen na trestnost činu pletich jak fyzických osob dle § 258 Trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tak i na trestní odpovědnost právnických osob (dle zák. č. 418/2011 Sb.). Kromě trestně právního postupu bude výklad zaměřen i na eliminaci pletich formou organizačních opatření dražebníka, využitím institutu aukce či elektronické dražby. 

Datum a místo konání : v úterý dne 17. 3. 2015, 13:00 až 16:00 hod., Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2, salonek č. 10, výstup z Metra A – stanice Náměstí míru.

Lektoři : JUDr. Pavel Koukal, associate partner, advokát

                       RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda KDČR

Program :

 12:30 – 13:00 Prezence účastníků

 I. Pletichy na dražbách

 • Trestný čin Pletichy při veřejné dražbě
 • Skutková podstata pletich při veřejné dražbě
 • Postup dražebníka při podezření z pletich na dražbě
 • Postup orgánů činných v trestním řízení
 • Dotazy, diskuze

 Coffee break

 

II. Obrana proti pletichám

 • Historické zkušenosti s pletichami
 • Organizační a další opatření dražebníka proti pletichám
 • Využití aukce místo dražby
 • Elektronická dražba – kladivo na pleticháře
 • Dotazy, diskuze

16:00 Závěr semináře

Je třeba se předem na seminář registrovat emailem na seminare@komoradrazebniku.eu.

Po potvrzené registraci emailem je třeba uhradit vložné na seminář ve výši 1.100 Kč za jednoho účastníka (KDČR není plátcem DPH), číslo účtu KDČR: 107-6649790227/0100, var. symbol: 131732015. V případě neúčasti se vložné nevrací. Daňový doklad – faktura bude předán účastníkovi na semináři.

Členové KDČR mají slevu na vložném 300 Kč.

Dokumenty:

Seminar_pletichy_na_drazbach_(17-2-2015)