Vládní návrh nového zákona o veřejných dražbách začne projednávat Poslanecká sněmovna

Vláda schválila návrh ZVD a předala ho k projednání do Poslanecké sněmovny. Návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 24.6.2020 jako sněmovní tisk 913/0. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Taťána Malá a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční. 

Ke stažení: Vládní návrh zákona o veřejných dražbách

Hlavním cílem návrhu zákona je dle MMR harmonizace právní úpravy veřejných dražeb s obecnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

Mezi další cíle patří:
 přesnější úprava elektronických dražeb
 posílení právní jistoty subjektů dotčených v rámci dražebního procesu a vymahatelnosti zákonem stanovených povinností,
 zefektivnění dražebního procesu a odstranění nadbytečné administrativní zátěže.

V širším smyslu je cílem navrhované úpravy:
 vytvořit spolehlivý, efektivní a transparentní systém pro zpeněžování majetku,
 přispět k ekonomickému nakládání s veřejným majetkem podle jasných zákonem stanovených pravidel,
 podpořit ekonomickou prosperitu a podnikatelské prostředí.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *