01.05.2024 – pohřební den dražebníků v ČR?

První máj je nejenom dnem oslav práce, nyní i vstupu ČR do EU, ale i dnem dražebníků. Totiž 01.05.2000 nabyl účinnosti zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách. Letos tedy dražebníci slaví 25. výročí provádění dražeb, jako nabytí práva přechodem. Příklep licitátora nejvyšší nabídce znamenal pro vydražitele bezpečné nabytí vlastnického či jiného práva k předmětu dražby. Od 01.01.2025 nabyde účinnost nový dražební zákon (zák. č. 250/2023 Sb.), který fakticky provádění dražeb dražebníky neumožní. Výjimkou budou pouze dražby konané soudy, exekutory či finančními úřady.

Bohužel dopady nového dražebního zákona při zpeněžování majetku dlužníků či zůstavitelů budou obrovské (podrobně viz rozhovor do KN). Dražba se změní na aukci. Bez licitátora se bude činit podání, aby se uzavřela kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě. „Prodávajícím“ bude navrhovatel „dražby“, „kupujícím“ pak osoba, která nabídne nejvyšší cenu. Odtrženost nového zákona od praxe a celá řada i právních komplikací (mj. ve vztahu k realitnímu zákonu, nově i stavebnímu zákonu) povedou k tomu, že se již podle nového zákona dražit nebude. Zůstane na MMR nově budovaný Informační systém veřejných dražeb a kohorta úředníků, která nebude mít koho kontrovat. Možná to bude naopak. Do dražebního chomoutu totiž spadnou aukční síně a organizátoři realitních aukcí. Dle nové legislativy se stanou dražebníky. Dražební úředníci MMR je začnou kontrolovat a nově i pokutovat. Aukční síně ani netuší, co je příští rok čeká. Jak prohlásil ministr MMR Ivan Bartoš: „dražby vstoupí do dalšího tisíciletí.“

Jiří Bureš, předseda KDČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *