Dražební lež ministra Bartoše

Dne 07.10.2022 vydalo MMR tiskovou zprávu „Bartoš: Zákon o veřejných dražbách konečně vstupuje do nového tisíciletí“. Jde o mediální podporu přijetí „oprášeného“ dražebního zákona. Je z roku 2017 a měl být projednán v Poslanecké sněmovně již v létě 2020. Neprošel. V minulých dnech byl tento legislativní kostlivec opět zaslán Vládě ČR. Další z bodů legislativního plánu MMR byl splněn.

Přestože Komora dražebníků ČR, z.s. několikrát oslovila ministra Bartoše a dne 12.09.2022 vydala i otevřený dopis, ministr Bartoš na tyto připomínky dražebníků vůbec nereagoval. V minulých dnech tento legislativní paskvil nového dražebního zákona byl předložen Vládě ČR k projednání. Je až tragické, že ve výše uvedené tiskové zprávě ministra Bartoše je kromě obecného klišé i mnoho lží.

Argument, že „je třeba něco přenést z dávnověku do novověku, modernizovat tvář“ by v prvé řadě seděl na MMR. Vedoucí dražebních úředníků je ve funkci již 15 let. Za tuto dobu objem i počet dražeb stále klesá. Byla zde i její snaha na konci roku 2016 zamezit přijetí elektronických dražeb. Dražebníkům se podařilo formou přílepku k občanskému soudnímu řádu je zavést do legislativy. Náš dík patří tehdejšímu náměstkovi ministra spravedlnosti Korbelovi a tehdejšímu a současnému ministru spravedlnosti Blažkovi.

Nyní ke lži (nebo je to jenom nekompetentnost?) prohlášení ministra Bartoše: „Nemohl jsem se už dívat na to, že pracujeme se zákonem, který pořádně nezná slovo elektronizace. Musíme ve všech oborech vystoupit z dávných devadesátek, které jsou v mnohých institucích stále nesmyslně přítomny, a konečně začít používat ty nejmodernější technologie. Proto přicházíme s novým návrhem zákona o veřejných dražbách, který nás zase o něco víc přenese do současnosti.”

Ministr Bartoš se patrně vůbec neseznámil s platným zákonem o veřejných dražbách a s prováděcí vyhláškou k elektronickým dražbám. Jsou zde specifikovány i technické podmínky provádění e-dražeb. Problém je však v tom, že dražební úředníci stále přehlížejí pletichy na veřejných dražbách. Ani v novém dražebním zákonu nebude stanovena povinnost provádět zpeněžování majetku dlužníků e-dražbou. To je další lež ministra Bartoše, že většina dražeb už probíhá elektronickou formou“.

Od roku 2000 s plnou spokojeností dražebníků provozuje dražební úřední desku (Centrální adresu) Česká pošta, s.p. Je zde i kompletní statistika dražeb. Dlouhodobě se podíl e-dražeb pohybuje nad úrovní jedné poloviny (2019: 51%, 2020: 53%, 2021: 63%). Malý podíl e-dražeb je dán tím, že e-dražby velkou mírou eliminují pletichy na dražbách, což je až příliš často nežádoucí.

Kamenné dražby jsou rájem pletichářů. Je třeba si uvědomit, že e-dražby by měly být základním nástrojem zpeněžování majetku dlužníků (ročně cca 30 miliard Kč). Bohužel návrh nového dražebního zákona vůbec eliminaci pletich neřeší (zavedení povinné e-dražby, předražku, vyšší požadavky na kvalifikaci dražebníka). Naopak ministr Bartoš se holedbá, jak umožní dražit téměř komukoliv. Zpatlají se přitom dražby s aukcemi.

Snad největší lží ministra Bartoše je, že systém Centrální adresy provozovaný Českou poštou, s.r.o. „již naprosto neodpovídá současným standardům“. Ano, mohl by být modernější, využívat mj. elektronické formuláře, kdyby mu v tom nebránilo MMR. Údajně vydalo pokyn České poště, s.p., aby již dále tento systém nerozvíjela.

MMR a zejména dražební úředníci potřebují přijetí nového dražebního zákona. Bude tak možné za jejich „spoluúčasti“ vybudovat nový informační systém – Centrální evidenci dražeb. Předpokládané náklady jsou „pouhých“ 10 mil. Kč. Tato investice údajně nezatíží státní rozpočet.  MMR totiž předpokládá, že si tyto prostředky obstará z pokut, které bude nově ukládat dražebníkům.

Možná je v tom ministr Bartoš nevinně. Vedoucí oddělení veřejných dražeb přežila již 12 ministrů MMR. Má velké „úřednické“ know – how. Skutečností je, že něco jiného je sólově hrát na harmoniku a něco jiného je dirigovat téměř osmi set členné ministerstvo. Zatím část tohoto orchestru hraje pohřební dražební píseň, a to ještě falešně.

Jiří Bureš, předseda KDČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *