KDČR zaslala ministryni Benešové a ministryni Dostálové návrhy do novely insolvenčního a dražebního zákona

Na COVID-19 reagoval i Vrchní soud v Praze. Zaslal ministerstvu spravedlnosti vlastní návrh novely insolvenčního zákona, který by měl zabránit “tsunami” dlužníků. Není pochyb, že se i zvýší administrativa s tím spojená. Je i předpoklad, že bude ve větší míře docházet ke zpeněžování majetku dlužníků. Jedinou transparentní cestou jsou elektronické dražby.

Domnívám se, že projednávání nového dražebního zákona je v nedohlednu. Celá naše společnost stojí dle mého názoru na “nulté” startovací pozici. Vše bude zcela jiné. Kamenné dražby musely být skrečovány a budou konečně nahrazeny elektronickými dražbami. Omezení služeb v oblasti ověřování podpisů a dokumentů (Česká pošta, s.p., městské či obecní úřady, notáři) vede k tomu, že bude potřeba nahradit těžkopádný “listinný styk” elektronickou komunikací. Proto i KDČR dnes oslovila dopisem Mgr. Marii Benešovou, ministryni spravedlnosti a Ing. Kláru Dostálovou, ministryni MMR s návrhem doplnit připravenou novelu insol. zákona, jak následuje:

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění násl. změn a doplňků, se mění takto:

V § 300 se na konci paragrafu doplňuje věta: „V případě vyhotovení v elektronické podobě musí být toto potvrzení opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem insolvenčního správce a časovým razítkem vydanými akreditovanou osobou.

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, se mění takto:

V § 2a se vkládá nový odst. 3 ve znění: „(3) Všechny dokumenty vyhotovené dražebníkem dle tohoto zákona mohou být též v elektronické podobě a musí být opatřeny kvalifikovanými elektronickými podpisy dražebníka a jednajících osob a časovým razítkem vydanými akreditovanou osobou.“

Účelem výše uvedených návrhů je to, aby bylo možné komunikovat s insolvenčními správci,  katastry, ale i dražebními navrhovateli elektronicky. Tento text píšu před pondělním ránem, kdy se zítra chystám do fronty na úředně ověření 26 podpisů …

Pevné zdraví všem přeje Jiří Bureš, předseda představenstva KDČR

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *