Pozvánka na seminář Pletichy na dražbách

KOMORA DRAŽEBNÍKŮ ČR VE SPOLUPRÁCI S PRÁVNICKOU FIRMOU RÖDL & PARTNER POŘÁDAJÍ SEMINÁŘ

Pletichy na dražbách

Cílem semináře je podat teoretický i praktický výklad jednoho z největších nešvarů, které doprovázejí provádění dražeb, a to pletich. Výklad bude zaměřen na trestnost činu pletich jak fyzických osob dle § 258 Trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tak i na trestní odpovědnost právnických osob (dle zák. č. 418/2011 Sb.). Kromě trestně právního postupu bude výklad zaměřen i na eliminaci pletich formou organizačních opatření dražebníka, využitím institutu aukce či elektronické dražby. 

Datum a místo konání : v úterý dne 17. 3. 2015, 13:00 až 16:00 hod., Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2, salonek č. 10, výstup z Metra A – stanice Náměstí míru.

Lektoři : JUDr. Pavel Koukal, associate partner, advokát

                       RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda KDČR

Program :

 12:30 – 13:00 Prezence účastníků

 I. Pletichy na dražbách

  • Trestný čin Pletichy při veřejné dražbě
  • Skutková podstata pletich při veřejné dražbě
  • Postup dražebníka při podezření z pletich na dražbě
  • Postup orgánů činných v trestním řízení
  • Dotazy, diskuze

 Coffee break

 

II. Obrana proti pletichám

  • Historické zkušenosti s pletichami
  • Organizační a další opatření dražebníka proti pletichám
  • Využití aukce místo dražby
  • Elektronická dražba – kladivo na pleticháře
  • Dotazy, diskuze

16:00 Závěr semináře

Je třeba se předem na seminář registrovat emailem na seminare@komoradrazebniku.eu.

Po potvrzené registraci emailem je třeba uhradit vložné na seminář ve výši 1.100 Kč za jednoho účastníka (KDČR není plátcem DPH), číslo účtu KDČR: 107-6649790227/0100, var. symbol: 131732015. V případě neúčasti se vložné nevrací. Daňový doklad – faktura bude předán účastníkovi na semináři.

Členové KDČR mají slevu na vložném 300 Kč.

Dokumenty:

Seminar_pletichy_na_drazbach_(17-2-2015)