Seznam členů Komory dražebníků není již dále veřejný  

Protože někteří členové KDČR měli důvodné obavy, aby nebyli ze strany Oddělní veřejných dražeb MMR (OVD MMR), které vykonává státní dozor, šikanováni za své členství v KDČR, seznam členů je již neveřejný. Seznam koncesovaných dražebníků je uveden na Centrální adrese.

Jedním z případů, dokonce “dvojitého zakleknutí”, je návrh OVD MMR na pozastavení dražební koncese společnosti BFT Management, a.s. a neudělení souhlasu k vydání dražební koncese společnosti Česká dražební kancelář, s.r.o. Konečným vlastníkem obou těchto společností je Jiří Bureš, předseda KDČR. V případě nabytí právní moci “zakleknutí” by došlo k auditované škodě ve výši několika milionů Kč. Bohužel i v tomto případě by byla “beztrestnost úředníků” státem zaručena.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *