Legislativní rada vlády ČR pochválila MMR za “oprášený” návrh nového dražebního zákona

MMR dne 24.10.2022 vydalo tiskovou zprávu, že “Legislativní rada vlády schválila návrh zákona o veřejných dražbách” . Tento zákon pohřbí provádění dražeb a aukcí. Zaplevelí českou legislativu. Osobně nevěřím, že se členové LRV seznámili s našimi připomínkami, které jsme na jaře letošního roku zaslali předsedovi LRV JUDr. MgA. Michalu Šalomounovi, Ph.D. Ten nám tehdy vzkázal, že vše je v kompetenci MMR. Protože v tiskové zprávě je citována Ing. Zdeňka Niklasová, vedoucí oddělení veřejných dražeb MMR, vše je v režii dražebních úředníků. Ani ministr MMR Ivan Bartoš a ani ministr pro legislativu Michal Šalomoun možná nevěděli, co schválili.

Jiří Bureš, předseda KDČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *