Legislativní rada vlády vrátila MMR i zákon o realitním zprostředkování

Legislativní rada vlády ČR (LRV) na svém jednání dne 23.02.2017 projednala zákon o realitním zprostředkování  (ZRZ) z pera Odboru veřejných dražeb a realitní činnosti MMR (OVDRČ). Ani tento materiál LRV neprošel a byl vrácen navrhovateli. Přiznám se, že tomuto zákonu jsme se jako KDCR příliš nevěnovali. Ani nás MMR neobeslalo s výzvou podání připomínek. Plně jsme se totiž soustředili na dění kolem novely zákona o veřejných dražbách (ZVD), která také LRV neprošla.

Domnívám se, že realitní džungle je ještě zarostlejší, než ta dražební, zvláště pak v oblasti dobrovolných insolvenčních dražeb. Osobně ZRZ fandím. Nevím, jaké hlavní důvody měla LRV pro vrácení tohoto zákona.  Možná bylo i to, co jsem si uvědomil, až při detailnějším prostudování. Chybí zde celá jedna velká oblast realitního zprostředkování:  provádění realitních aukcí a provozování elektronických realitních systémů. Byl to záměr nebo opomenutí realitních expertů? ZRZ má podobu návrhu ZVD, před jeho přijetím v roce 2000. Bohužel, spíše bohudík, je to již skoro dvacet let.

Kolem ZRZ je mnoho otázek. První je, proč se vlastně touto problematikou zabývá MMR? Odpověď je prostá. MMR začalo vykonávat dozor nad veřejnými dražbami, protože tyto byly považovány za spásu v oblasti rozvoje bydlení hypotékami. OVDČR měla dvě oddělení, a to veřejných dražeb a realitní činnosti.  OVDČR spadalo do gesce náměstka pro veřejné investování. S překvapením jsem dnes zjistil, že je vše jinak. Dle webu MMR  (24.2.2017) OVDČR  je pouze Oddělením veřejných dražeb a Oddělení realitní činnosti přešlo do sekce Územní a bytové politiky. Možná nakonec je dobře, že zatím neprošla LRV  ani novela ZVD, ani ZRZ. Bohužel nám realitním, aukčním či dražebním podnikatelům nikdo z bývalých úředníků OVDČR zatím nepomůže. Připravují se totiž na „lokaci“ do výše uvedených oddělení.

Jiří Bureš, předseda KDČR