Jak kulhá dražební legislativa aneb pokuty pro dražebníky

Pro dražebníky čas strašně letí. Nejméně 30 dnů na uveřejnění dražební vyhlášky na úředních deskách pro dobrovolnou dražbu nemovitostí dlužníka v insolvenci. Ano, není to překlep. Platná dražební legislativa považuje insolvenční dražby za dražby dobrovolné. Možná proto se nikdo z normálních vlastníků nemovitostí do zpeněžení dobrovolnou dražbou nehrne. Ještěže máme aukce, na které (zatím) úřední šiml pozapomněl. Totiž již téměř 10 let připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) novelu platného zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb. – ZVD). MMR nekvaltuje. Za tu dobu se zde vystřídalo mnoho ministrů, náměstků. Jenom ti praví skalní úředníci přežívají. Právě oni pevně drží otěže novely legislativy.  Mají na to spoustu fíglů. Osvědčeným nástrojem je ustanovení pracovní skupiny (PS). Po čase může být přeměněna na pracovní komisi (PK), aby se posléze z ní stala expertní komise (EK), či dokonce rada expertů (RE). To je ten vertikální vývoj. Horizontální je potom PS, PK, EK či RE konkrétního ministerstva či ministra. Nesmíme zapomenout ani na meziresort. Vrcholem je potom NRE – Národní Rada Expertů.

V dubnu 2014 byla na MMR ustanovena PS k novele zákona o veřejných dražbách (PSNZVD). Za Komoru dražebníků ČR přijal účast do PSNZVD severočeský dražební matador Kamil Stupka. Já jsem ho varoval. Pro normální lidi, kterým jde o věc, není v takovýchto PS, atd. místo. Už jenom Statut této PSNZVD, kde právo veta má předseda PSNZVD, jmenovaný MMR. Kamil Stupka vydržel v této PSNZVD více než rok. Nakonec i on to vzdal.

V prosinci 2016 má MMR předložit vládě novelu dražebního zákona. Na základě dotazu KDČR MMR, jak je to s přípravou novely, ledy se pohnuly a KDČR obdržela v minulých dnech kompletní návrh novely ZVD, která by měla vstoupit v platnost k 01.07.2016.

Opět ministerští úředníci nezklamali. Místo podstatných věcí, které by měly být řešeny v novele, bude dražebník nově trestán pokutami MMR.  V navrhovaném § 61a přestupky dražebníka jsou stanoveny pokuty 50 000 Kč a 100 000 Kč za každé dražebníkovo pochybení, např. že nezašle dražební vyhlášku všem oprávněným osobám, což např. při insolvenčních dražbách je zcela absurdní.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda KDČR