Dražební katastrofa v roce 2022

U mnoha i bývalých předních dražebníků převládá skepse. Přeorientovali se na organizování aukcí a na další typy výběrových řízení. Jestliže podle některých údajů se ročně zpeněžuje v insolvencích cca 30 miliard Kč majetku, potom objem vydraženého majetku prokazuje, že více než 90% majetku dlužníků se zpeněžuje mimo dražbu. V tomto odhadu nejsou zahrnuty exekuční dražby, jejímiž navrhovateli jsou insolvenční správci.

Téměř celý loňský rok Komora dražebníků ČR bojovala, aby byl přepracován 5 let starý návrh nového dražebního zákona. Marně KDČR prokazovala i na statistikách, že by měla být vyvozena i personální odpovědnost za dlouholetou krizi na dražebním trhu. Ministr MMR Ivan Bartoš s dražebníky nekomunikuje a ani u ostatních členů vlády, včetně premiéra Petra Fialy, dražebníci nenalezli podporu, výzvy zůstaly bez odpovědi.

Domnívám se, že následující dva roky budou pro dražebníky přelomovým obdobím. Vláda schválila tři dny před Štědrým dnem a bez zájmu medií návrh staronového dražebního zákona, který v minulé Poslanecké sněmovně byl „u ledu“ téměř 2 roky.  KDČR se pokusí přesvědčit poslance, že mj. dražba není aukcí, že příklepem se neuzavírá kupní smlouva.  Je škoda vyhazovat desítky miliónů Kč na nový státní informační systém a další dražební úředníky, kteří by „dohlíželi“ ročně na cca 1 000 dražeb od cca 20 dražebníků. Nebo snad někdo přijde s pozměňovacím návrhem, aby se tímto zákonem řídily všechny subjekty provádějící dražby, tj. soudy, exekutoři či finanční úřady?

Nedovedu si ani vysvětlit, že návrh dražebního zákona nevadí realitkám. Totiž budou muset se stát koncesovanými dražebníky, aby mohly vyhlašovat aukce, dle nového zákona dražby. Vzpomínám si, jak před 20 lety aukční síně bojovali za to, aby jejich aukce nepodléhaly dražebnímu zákonu. Cesta se vždy našla a najde. Jedna z největších aukčních síní mně potvrdila, že pro jistotu aukce organizuje jejich mateřská společnost v zahraničí.

Jsem (zatím) dražebníkem, nevím, jak dopadne několikeré zakleknutí na mě ze strany Pirátů, kteří mají v gesci MMR. Jsem zatím i aukčníkem, protože pro realitní aukce mám koncesovanou živnost realitního zprostředkovatele. Mám i připravený produkt, který umožní efektivní a transparentní prodej majetku dlužníků, pokud bude výše uvedený legislativní paskvil přijat. Můj odhad je, že letos, kromě sociálních bouří, bude (zatím) na dražebním a aukčním trhu klid. 

Statistika dražeb

Jiří Bureš, předseda představenstva KDČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *