Trestní oznámení na organizátora aukcí volných bytů Městské části Praha 2

V minulých dnech Komora dražebníků České republiky (KDČR) podala na Státní zastupitelství v Kladně oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin organizátorem aukcí, fyzickou osobou, která byla vybrána Městskou částí Praha 2 ve veřejné zakázce s hodnotou 1,6 mil. Kč na provedení aukcí volných bytů na Praze 2.

KDČR tímto trestním podáním hájí i práva svých členů. V tomto případě koncesovaný dražebník a zakládající člen KDČR – společnost BFT Management, a.s. úspěšně provedla v loňském roce jako pilotní projekt MČ Praha 2 osm aukcí bytů, a to za dvojnásobek aukční ceny oproti odhadnuté ceně. V letošním roce, když byla vypsána hlavní zakázka týkající se cca 200 bytů, byly podmínky kvalifikace změněny tak, že společnost BFT Management, a.s. se již nemohla účastnit této zakázky. Vybraný vítěz – fyzická osoba z Kladna, která nemá ani dražební koncesi a není známa v dražební veřejnosti, si neoprávněně přivlastnila a použila vzory a pravidla pro pořádání aukcí, popř. je možná obdržela od pracovníků MČ Praha 2. Přestože na tuto skutečnost byl několikrát upozorněn Ing. Michael Grundler, zástupce starostky pro oblast správy majetku MČ Praha 2 a prostřednictvím FB i Mgr. Jana Černochová, starostka MČ Praha 2, výsledkem bylo odmítnutí, že by došlo k porušení autorských práv, nemluvě o výběru organizátora aukcí. Dokonce společnost BFT Management, a.s. obdržela od advokátní kanceláře, která zastupuje shora uvedeného Ing. Michaela Grundlera, důrazné upozornění (výstrahu), aby nečinila žádné další kroky v této záležitosti. Po seznámení se s obsahem tohoto dopisu se KDČR rozhodla podat trestní oznámení. Součástí tohoto podání je i prokázání toho, že společnost BFT Management, a.s. vypracovala kompletní pravidla, vzory i metodiku aukcí, které byly potom zneužity pro další veřejnou zakázku, možná i nastrčeným bílým koněm. Avšak to je už úkol pro orgány činné v trestním řízení. Skutečností je, že nejde o první případ trestního podání, které se týká činnosti MČ Praha 2 a její starostky Mgr. Jany Černochové, která je i kandidátkou do PS za ODS.