Připomínky Komory dražebníků ČR k novele zákona o veřejných dražbách

Komora dražebníků ČR dnes zaslala na MMR připomínky k návrhu novely zákona o veřejných dražbách.

Pripominky_novela_ZVD_12-10-2016