Připomínky k novele zákona o veřejných dražbách předložené MMR

MMR_lohoNa základě diskuze i doporučení členů KDČR i dalších dražebníků dnes naše Komora zaslala všem připomínkovým místům dopis, který je v příloze.

Pripominky_Komory_drazebniku_k_novele_zakona_o_verejnych_drazbach_(21-09-2016

Jiří Bureš, předseda KDČR