Provádění paralelních dražeb exekutory a insolvenčními správci

Cislo+kladivoNa základě reakce na usnesení Vrchního soudu v Olomouci, o nepřípustnosti provádění veřejných dražeb exekutory při zpeněžování majetku z insolvencí, si dovolím Vám navrhnout způsob, jak společně provést „exekutorskou a insolvenční“ dražbu. Meritum námitky bylo, že výše uvedené usnesení neumožňuje efektivně zpeněžit majetek, kde spoluvlastníkem je dlužník v insolvenci a další spoluvlastník je v exekuci.  Tento případ jsme již několikrát řešili pomocí dvou elektronických paralelních dražeb tak, aby zájemce si současně vydražil všechny tyto spoluvlast. podíly. V prvním případě se jedná o provedení dražby dle zákona o veřejných dražbách, který provede koncesovaný dražebník. Ve druhém případě dražbu provede exekutor. Obě dražby musí být elektronické a zahájeny ve stejný čas. Další předpokladem je, aby tyto dražby se konaly na takovém portálu, který umožňuje provést jak elektronickou dražbu dle zákona o veřejných dražbách, tak i dle obč. soudního řádu, popř. exekučního řádu.  Komora dražebníků ČR může doporučit portál Prodej-dražbou.cz, kde je možné provádět všechny typy e-dražeb. Tento portál využívají koncesovaní dražebníci, exekutoři i soudy. Stejný postup (tj. paralelní dražby) se využívají i v případě, že navrhovatelem je notář při likvidaci majetku zůstavitele a spoluvlastník je v exekuci.

RNDr. Jiří Bureš, Ph. D., předseda KDČR, tel. 606649676, bures@komoradrazebniku.eu