Ano, rok 2015 byl nejhorším dražebním rokem

Za 16 let fungování dražebního trhu je na Centrální adrese (www.centralniadresa.cz – CADR), úřední desce dražeb (provozuje ji od roku 2000 Česká pošta, s.p.),  konaných dle zákona o veřejných dražbách (ZVD – zák. č. 26/2000 Sb. ), evidováno celkem více než 49 tisíc dražeb, které se týkaly více než 153 miliard draženého majetku. Celkový objem vydraženého majetku činí téměř 63 miliard Kč (viz Statistika dražeb)

Největší objem zde draženého majetku byl v roce 2002, a to 16,2 miliardy Kč.  Bohužel od té doby objem draženého majetku má klesající tendenci s nejnižším objemem cca 6,5 miliardy Kč právě v roce 2015.

Objem_drazeneho_majetku_2015

Dražební optimisté namítnou, že zde není důvod ke skepsi a že bude líp. Totiž počet dražeb meziročně vrostl téměř o 14 %, z toho je velmi potěšitelné, že meziročně narostly e-dražby o 49%. Dále mohou být údaje o objemu vydraženého majetku (2, 98 miliard Kč) a jeho meziroční nárůstu (cca 15%) také považovány za velmi pozitivní.

Loňský rok 2015 byl svým způsobem zvláštním dražebním rokem, a to hlavně ze dvou důvodů. Prvním je provedení dražby století – prodej bývalého kláštera na náměstí Republiky Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Druhým je nebývalý nárůst zpeněžovaní majetku dlužníků mimo dražbu, a to v režimu občanského zákoníku (OZ – zák.č.  89/2012 Sb.) nebo aukcí.  Právě tyto skutečnosti výrazně ovlivnily statistiku dražebního trhu za rok 2015.

V září 2015 se vydražil areál kláštera za 790 mil. Kč, což je absolutní český rekord. ÚZSVM způsobem, který je nyní předmětem podaného trestního oznámení, vybral jako svého dražebníka společnost RAK.CZ, a.s. Tento „dražební skokan roku“ se stal za rok 2015 vítězem v žebříčku dražebníků dle vydraženého majetku, přestože v roce provedl pouhých 9 dražeb a je tak v žebříčku dražebníků dle počtu dražeb za rok 2015 na 56. místě. Právě výše uvedené „dražební bingo“ za 790 mil. Kč zkreslilo statistiku dražebního trhu za rok 2015. Nemluvě o tom, že při něm „konzultačně asistovala“ ředitelka Odboru veřejných dražeb a realitní činnosti (OVDČR)  MMR, která byla zaměstnancem tohoto dražebníka před jejím příchodem na MMR .

Rok 2015 byl nejhorším dražebním rokem v historii zejména z důvodu dosažení absolutního minima draženého majetku ve výši 6,479 miliardy Kč. Pokud započítáme i „dražební bingo“, potom objem draženého majetku by byl necelých 5,7 miliard Kč a vydraženého majetku necelých 2, 2 miliard Kč.  To jsou absolutní dražební minima.

Dražební pachuť je nejenom z výběru výše uvedeného dražebníka, ale i z vlastního průběhu této kamenné dražby století. Při účasti 3 dražitelů se vydražilo za nejnižší podání, tj. učinilo se pouze jediné podání na úrovni vyvolávací ceny 790 mil. Kč.

V roce 2015 se mnoho dražebníků stalo významnými aukčníky, organizátory aukcí. Zajištění věřitelé totiž čím dále více požadují zpeněžování majetku dlužníků mimo dražbu. Je to dáno i tím, že dražby stále mají přízvisko pletich. Bohužel kromě toho, že před téměř 2 roky byla na MMR ustanovena Pracovní komise k novele zákona o veřejných dražbách, nic se v této věci neděje. Vlastně ano. Z dražebníků se stávají aukčníci nebo dražebníci, kteří provádějí dražby dle OZ.

Dražební skokani ovlivnili statistiku výkonnosti dražebníků.

Poradi_drazebnici_finanční_objem_2015

V minulých letech bylo pořadí největších dražebníků v ČR sestavováno právě dle vydraženého majetku. Mnoho dražebníků namítalo, že daleko přesnější indikátor výkonnosti dražebníka je počet provedených dražeb:

Poradi_drazebnici_pocet_drazeb_2015

 Jiří Bureš, předseda KDČR